កម្ពុជា​បានបញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ការ​គាំទ្រ​ទីម័រខាងកើត

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ការ​គាំទ្រ​ដល់​សមាជិកភាព​របស់​ទីម័រ​ខាងកើត​ក្នុងក្របខណ្ឌ​អាស៊ាន និង​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ក៏ដូចជា​ក្នុងនិម្មាបនកម្ម​​តំបន់ និង​សកលដ៏ទៃទៀត។

The post កម្ពុជា​បានបញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ការ​គាំទ្រ​ទីម័រខាងកើត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply