កម្ពុជា-អាមេរិក បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌

posted in: Uncategorized | 0

កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើកទី៥ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌ ដែលជាការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិរក្ស និងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជា។

The post កម្ពុជា-អាមេរិក បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply