​ការ​ដោះស្រាយ​អំពើពុករលួយ​៖​ ​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​គោរពច្បាប់​ក្នុងស្រុក​ ​និង​អន្តរជាតិ​

posted in: Uncategorized | 0

​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​ (​Am​C​ham​) ​នា​ពេលថ្មីៗនេះ​ ​បាន​រៀបចំ​វេទិកា​ស្តីពី​បញ្ហា​សំខាន់​នៃ​ក្រម​សីលធម៌​ធុរកិច្ច​ ​និង​ការ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​។​ ​

The post ​ការ​ដោះស្រាយ​អំពើពុករលួយ​៖​ ​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក​គោរពច្បាប់​ក្នុងស្រុក​ ​និង​អន្តរជាតិ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply