ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​លើស​ពី​ ​២​៧​៨​,​០​០​០​ ​តោន​ ​និង​មាន​តម្លៃ​ជិត​ ​២​០​០​ ​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ខែ​មករា​ដល់​ខែ​ឧសភា​

posted in: Uncategorized | 0

​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ (CR​F​) ​បាន​បង្ហាញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ថា​ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​អង្ករ​ចំនួន​២​៧​៨​,​១​៨​៤​ ​តោន​ ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ ​និង​តំបន់​ចំនួន​៥​០​ក្នុងរយៈពេល​ ​៥​ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំនេះ

The post ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​លើស​ពី​ ​២​៧​៨​,​០​០​០​ ​តោន​ ​និង​មាន​តម្លៃ​ជិត​ ​២​០​០​ ​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ខែ​មករា​ដល់​ខែ​ឧសភា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply