ក្នុង​រយៈពេល ៤ ខែ​ដំបូង​ កំណើន​ភ្ញៀវ​ទេសចរនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ ៥១៣ ភាគរយ​

posted in: Uncategorized | 0

របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍បានអោយដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រមាណ ១.៧២ លាននាក់ក្នុងរយៈពេល៤ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣ ដែលជាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំនួន៥១៣ ភាគរយពីចំនួនត្រឹមតែ ២៤១,៤៨៥ នាក់ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

The post ក្នុង​រយៈពេល ៤ ខែ​ដំបូង​ កំណើន​ភ្ញៀវ​ទេសចរនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ ៥១៣ ភាគរយ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply