ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​ចំនួន​ពីរ​ ​នឹង​ទិញ​អង្ករ​ ​និង​ដំឡូង​សរីរាង្គ​មី​ពី​កសិករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​ចំនួន​ពីរ​ ​គឺ​ក្រុមហ៊ុន​អេម​រុ​រ៉ា​យ​ស៍ខេ​ម​បូ​ឌា(​Am​ru ​Rice​ ​Cam​bo​d​i​a​)​និង​សាជីវកម្ម​សហករណ៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ (​CA​CC) ​ដែល​ជា​អ្នកទិញ​ផលិតផល​សរីរាង្គ​ដ៏​ធំបំផុត​របស់​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ ​បាន​បន្ត​ការ​បញ្ជាទិញ​អង្ករ​ ​និង​ដំឡូងមី​សរីរាង្គ​ពី​សហករណ៍​កសិកម្ម​ចំនួន​ ​៣​១​ ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ក្នុងឆ្នាំនេះ​។​

The post ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​ចំនួន​ពីរ​ ​នឹង​ទិញ​អង្ករ​ ​និង​ដំឡូង​សរីរាង្គ​មី​ពី​កសិករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply