​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ឡាន​ម៉ី​និង​សមាគម​សណ្ឋាគារ​កម្ពុជា​ចុះ​ ​M​OU ​ស្តីពី​កម្មវិធី​L​ant​on ​Cloud​

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមហ៊ុន​ ​L​an​me​i​ ​Air​line​s (​Cam​bo​d​i​a​) ​Co​., ​L​t​d​. ​និង​សមាគម​សណ្ឋាគារ​កម្ពុជា​ (​Cam​bo​d​i​a​ ​Hotel​ ​Association​-C​H​A​) ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា​ (​M​oU) ​ស្តីពី​សេវាកម្ម​លើ​កម្មវិធី​L​ant​on ​Cloud​ ​នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​។​

The post ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ឡាន​ម៉ី​និង​សមាគម​សណ្ឋាគារ​កម្ពុជា​ចុះ​ ​M​OU ​ស្តីពី​កម្មវិធី​L​ant​on ​Cloud​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply