គ្រាប់មីននៅព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ និងនៅខាងក្នុងទឹកដីថៃ ត្រូវបានបោសសម្អាតដោយទាហានថៃ

posted in: Uncategorized | 0

គ្រាប់មីន​ដែល​មាន​អាយុកាល​តាំងពី​សង្គ្រាមស៊ីវិល​កម្ពុជា​កាលពី​ប្រាំ​ទសវត្សរ៍​មុន​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ដោយ​ជោគជ័យ​ពី​ទឹកដី​ថៃ​តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។

The post គ្រាប់មីននៅព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ និងនៅខាងក្នុងទឹកដីថៃ ត្រូវបានបោសសម្អាតដោយទាហានថៃ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply