​គ​.​ជ​.​ប​ ​ត្រូវ​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ជា​សមាជិកពេញសិទ្ធិ​របស់​ R​E​C​E​F​

posted in: Uncategorized | 0

ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ជាឯក​ច្ឆ័ន្ទ​ជា​សមាជិកពេញសិទ្ធិ​របស់​ R​E​C​E​F​ ​ដែល​ជា​បណ្តាញ​ចំណេះ​ដឹង​អំពី​ការបោះឆ្នោត​និយាយ​ភាសាបារាំង​ ​ក្នុង​សន្និសីទ​នា​ពេលថ្មីៗនេះ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ា​រី​ស​ ​ប្រទេស​បារាំង​។​

The post ​គ​.​ជ​.​ប​ ​ត្រូវ​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ជា​សមាជិកពេញសិទ្ធិ​របស់​ R​E​C​E​F​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply