នាយករដ្ឋមន្ត្រីលុចសំបួ និងហូឡង់ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីធ្វើការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលុចសំបួ និងហូឡង់ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដោយបានបញ្ជាក់ថា ពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសពួកគេ។

The post នាយករដ្ឋមន្ត្រីលុចសំបួ និងហូឡង់ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីធ្វើការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply