នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម៖ វៀតណាម​ផ្តល់​អាទិភាព​កំពូល​ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chính បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា វៀតណាមតែងតែ ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងមិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ និងយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជា។

The post នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម៖ វៀតណាម​ផ្តល់​អាទិភាព​កំពូល​ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply