បុរសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលជាប់គាំងនៅកម្ពុជា ក្រោយបោកប្រាស់ការងារនៅថៃ បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

posted in: Uncategorized | 0

បន្ទាប់ពីជាប់គាំងរយៈពេលប្រាំពីរខែដ៏លំបាក នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Xolani Fongo ដែលជាបុរសជនជាតិអាហ្រ្វិកខាងត្បូងដែលបានជួបរឿងស៊យពីការបោកប្រាស់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃនោះ បានមកជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់វិញនៅក្រុង Masilo Theunissen ខេត្ត Free State។

The post បុរសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលជាប់គាំងនៅកម្ពុជា ក្រោយបោកប្រាស់ការងារនៅថៃ បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply