ប្រឡាយ​នាំ​ទឹក​ ​ត្រី​ ​និង​ក្តី​សង្ឃឹម​ដល់​ប្រជាកសិករ​នៅ​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

គម្រោង​ដែល​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ​និង​សម្របសម្រួល​ដោយ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​(​Word​ ​Food​ ​Program​-​W​F​P​) ​កំពុង​ផ្លាស់ប្តូរ​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ដែល​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​អាកាសធាតុ​។​

The post ប្រឡាយ​នាំ​ទឹក​ ​ត្រី​ ​និង​ក្តី​សង្ឃឹម​ដល់​ប្រជាកសិករ​នៅ​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply