ផលិតផល​ធម្មជាតិ​កម្ពុជា​ឥឡូវ​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​នាំចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​

posted in: Uncategorized | 0

ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ ​បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃពុធ​ថា​ ​ផលិតផល​ធម្មជាតិ​របស់​កម្ពុជា​ ​បាន​ទទួលការ​យល់ព្រម​ជា​ផ្លូវការ​ដើម្បី​នាំចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​។​

The post ផលិតផល​ធម្មជាតិ​កម្ពុជា​ឥឡូវ​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាត​នាំចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply