ពីអ្នកចែកបៀកាស៊ីណូក្លាយជាបុគ្គលិកជំនាញផ្តល់ទិដ្ឋាការ៖ ដំណើរជីវិតពោពេញដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ សេស​ សេដ្ឋា

posted in: Uncategorized | 0

សេស សេដ្ឋា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ដែន បានវិវត្តិខ្លួនពីអ្នកចែកបៀរហូតក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យប្រឹក្សារទិដ្ឋាការ និងអន្តោប្រវេសន៍។ ​កាលពី​៣២​ឆ្នាំ​មុន សេដ្ឋាកើត​នៅ​ខេត្តកោះ​កុងបាន​សម្រេចចិត្ត​ផ្លាស់​ទៅរស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនាញ និង​អនាគត​របស់​ខ្លួន ។ ​ដំណើរជីវិត​របស់​គាត់​ពេល​នោះ​ មិន​ទាន់មាន​អ្វី​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ឡើយ។

The post ពីអ្នកចែកបៀកាស៊ីណូក្លាយជាបុគ្គលិកជំនាញផ្តល់ទិដ្ឋាការ៖ ដំណើរជីវិតពោពេញដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ សេស​ សេដ្ឋា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply