​ព្រឹត្តិការណ៍​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​ ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ ​ជាមួយនឹង​ទស្សនីយភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​

posted in: Uncategorized | 0

​ព្រឹត្តិការណ៍​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​ ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ​នេះ​ ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​ដោយ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​ ​ឈរ​នៅ​លើកំពូល​តារាង​មេដាយ​។​

The post ​ព្រឹត្តិការណ៍​អា​ស៊ាន​ប៉ា​រ៉ា​ហ្គេ​ម​លើក​ទី​១​២​ ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ ​ជាមួយនឹង​ទស្សនីយភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply