វៀតណាម និងកម្ពុជាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត

posted in: Uncategorized | 0

គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម (VFF) បានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃរណសិរ្សសាមគ្គីភាពអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា នៅទីក្រុងហាណូយ នាថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា។

The post វៀតណាម និងកម្ពុជាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply