សំបុក​របស់ក្រពើ​ភ្នំត្រូវបាន​រក​ឃើញ​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង

posted in: Uncategorized | 0

សំបុកក្រពើភ្នំមួយកន្លែងក្នុងជម្រកដីសើមនៃត្រពាំងពាង ស្ថិតក្នុងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូង ខេត្តកោះកុងត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ដោយក្រុមការងារអភិរក្សក្រពើភ្នំនៃអង្គការ Fauna & Flora ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

The post សំបុក​របស់ក្រពើ​ភ្នំត្រូវបាន​រក​ឃើញ​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply