​៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ ​ចំណូល​ពី​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​មាន​ជាង​១​៦​លាន​ដុល្លារ​

posted in: Uncategorized | 0

រយៈពេល​៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ ​ចំណូល​ពី​កា​រលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​សរុប​មាន​ចំនួន​ ​ជាង​១​៦​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។​

The post ​៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ ​ចំណូល​ពី​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​មាន​ជាង​១​៦​លាន​ដុល្លារ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply